Zatrucie

Ostre zatrucie i zagrożenie zatruciem może wystąpić w przypadku:

  • wdychania toksyn
  • kontaktu skóry lub oka z toksyczną substancją
  • połknięcia toksyny

Trucizna to substancja, która w określonym stężeniu jest szkodliwa dla zdrowia lub śmiertelna. Rozróżniamy zatrucie przewlekłe i zatrucie ostre.Jeśli uważasz, że poszkodowany mógł mieć kontakt z trucizną, zadzwoń pod numer alarmowy 113 lub do Norweskiego Centrum Informacji o Truciznach.

Dyspozytor pomoże Ci ocenić ryzyko zatrucia. Zachowaj to, co wydaje Ci się, że spowodowało zatrucie, np. opakowanie produktu, pozostałości grzybów lub roślin. Ułatwi to Centrum Informacji o Truciznach zorientowanie się, jak należy postępować. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie w przypadku obecności substancji chemicznych/ korozyjnych lub gazów.
Zawsze postaraj się zorientować, z jakimi substancjami masz do czynienia. Różne substancje mają różne właściwości, a to, co w danym przypadku należy zrobić, zależy od kilku czynników. Dlatego zawsze musisz zasięgnąć porady co do dalszego postępowania.

Centrum Informacji o Truciznach, tel. 22 59 13 00 (czynne 24 godziny na dobę)

Jeśli nie widzisz objawów zatrucia i nie masz pewności, jak poważna jest sytuacja, także skontaktuj się z Centrum Informacji o Zatruciach.

Toksyny wziewne

Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie, jeśli widzisz, że ktoś uległ zatruciu toksyną wziewną, nie narażaj się na niebezpieczeństwo. Wyprowadź poszkodowanego na świeże powietrze i zachowaj spokój. Uzyskaj od poszkodowanego niezbędne informacje i skontaktuj się z Centrum Informacji o Truciznach lub pogotowiem ratunkowym pod nr 113.

Zatrucie przez skórę lub oczy

Substancje toksyczne i chemiczne, które znajdują się na skórze, będą także znajdować się na odzieży. Zdejmij ubranie i jak najszybciej przepłucz skórę letnią bieżącą wodą. Produkty na bazie oleju można zmyć ze skóry wodą z mydłem.
Pewne substancje są żrące i wymagają kilkugodzinnego płukania. Skontaktuj się z Centrum Informacji o Truciznach w celu uzyskania wskazówek.

W przypadku dostania się toksyny do oczu zdejmij okulary lub szkła kontaktowe. Jak najszybciej przepłucz oczy letnią, bieżącą wodą (przy pomocy butelki /prysznica).
Podczas płukania trzymaj powieki otwarte, aby przepłukać całe oko.

Zatrucie drogą pokarmową

Usuń wszelkie pozostałości toksyny z ust i wypłucz usta. Dopilnuj, aby woda nie została połknięta.
Nie zmuszaj poszkodowanego do wymiotów, jeśli wyraźnie nie zaleci Ci tego dyspozytor spod nr 113 lub Centrum Informacji o Truciznach.
Bardzo niebezpieczne może być połknięcie baterii. Jeśli podejrzewasz, że poszkodowany połknął małą baterię, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 113. Musisz zasięgnąć porady, co w takiej sytuacji zrobić! W przypadku zatrucia zawsze dzwoń pod numer alarmowy 113 lub do Centrum Informacji o Truciznach (Tel: 22591300).