Wypadek drogowy

Każdego roku w Norwegii dochodzi do ponad 6000 wypadków drogowych kończących się obrażeniami ciała. Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego:

Zabezpiecz miejsce wypadku
Zaparkuj samochód w bezpieczny sposób, aby nie stwarzać dodatkowego niebezpieczeństwa na drodze. Włącz światła ostrzegawcze/ awaryjne.
Załóż kamizelkę odblaskową i umieść trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca wypadku.

Zorientuj się w sytuacji. Postaraj się zorientować, jak duże są szkody i ile osób zaangażowanych jest w wypadek. Wszystko to są bardzo ważne informacje dla dyspozytora pod numerem 113 lub policji.All this is important information for Emergency 113 or police.
Czy jest to wypadek drogowy wynikający z nadmiernej prędkości i skutkujący poważnym uszkodzeniem samochodów? Uszkodzenia szyb, przewrócone samochody, aktywowane poduszki powietrzne i poważne uszkodzenia karoserii wskazują, że osoby poszkodowane w wypadku mogły odnieść poważne obrażenia. Przekaż te informacje policji lub dzwoniąc pod numer 113. Is this a traffic accident with high speed, major damage to cars? Damage to windows, overturned cars, triggered airbags and major damage to the car body it indicate there is great possible damage to those involved. Give this information to the Emergency 113 og police.

Zadzwoń na numer alarmowy 113

Zadzwoń pod numer alarmowy 113 lub na policję pod numer 112 i podaj potrzebne informacje. Zostaniesz poinstruowany w zakresie pierwszej pomocy.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

Sprawdź, czy są ranni i udziel pomocy poszkodowanym, którzy jej najbardziej potrzebują. Działaj odpowiedzialnie i przejmij przywództwo – poproś o pomoc inne osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Najważniejszą sprawą jest, aby najpierw pomóc osobom, które nie mają drożnych dróg oddechowych lub są nieprzytomne.
Zatamuj krwawienie i zadbaj o to, aby poszkodowanemu było ciepło.

Na miejscu wypadku

W przypadku wypadków drogowych poszkodowani powinni pozostać w samochodzie do momentu uzyskania fachowej pomocy.
Jeśli istnieje ryzyko pożaru lub kolejnego wypadku, może być konieczne przeniesienie poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Musisz pozostać na miejscu wypadku, dopóki nie nadejdzie pomoc.

Pamiętaj, że każdy ma obowiązek zatrzymać się i pomóc poszkodowanym.