Wychłodzenie Copy

Wychłodzenie organizmu jest niebezpieczne i może skutkować poważnymi obrażeniami i śmiercią. Innym słowem określającym wychłodzenie jest hipotermia, co w tłumaczeniu oznacza “niska temperatura”.

Hipotermia może być sama w sobie zagrożeniem lub może wystąpić w połączeniu z innymi urazami. Dlatego też zapobieganie wychłodzeniu jest również ważne w przypadku każdego wypadku lub incydentu.

Łagodna hipotermia: Poszkodowany jest przytomny, a jego ciało drży.
Umiarkowana hipotermia: Zmniejszona świadomość, ciało poszkodowanego nie drży.
Ciężka hipotermia: Poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha.
Głęboka hipotermia: Poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha.

Pierwsza pomoc w wychłodzeniu
Zabierz poszkodowanego z zimnego miejsca.
Przenieś go do wnętrza budynku. Jeśli nie jest to możliwe, chroń poszkodowanego przed wiatrem i deszczem. Zakryj głowę i upewnij się, że poszkodowany nie ma kontaktu z zimną powierzchnią.

Jeśli jesteś w stanie przenieść poszkodowanego do budynku, tam możesz pojedynczo zmieniać mu mokre ubrania i okrycia na suche.
Jeśli poszkodowany musi przebywać na zewnątrz, nie zdejmuj odzieży, ale okryj poszkodowanego kilkoma warstwami suchej odzieży i koców i osłoń go przed wiatrem i deszczem.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, możesz podać mu do picia gorący napój. Jeśli jest to wykonalne, ogrzewaj go swoim ciałem.
Czekając na przybycie pomocy, obserwuj oddech poszkodowanego. Jeśli oddech ustaje lub wydaje się niebezpiecznie powolny lub płytki, należy natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową

Zatrzymanie akcji serca w wyniku wychłodzenia
Jeśli u poszkodowanego wystąpiło zatrzymanie akcji serca z powodu hipotermii, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Ważne jest, aby nie rezygnować z próby resuscytacji, jeśli zatrzymanie akcji serca nastąpiło z powodu wychłodzenia organizmu.