Urazy oczu

Uraz oka najczęściej dotyczy gałki ocznej.Przyczyną urazu oczu może być uderzenie przedmiotem w oko, kontakt ze żrącą substancją lub żarzącą się substancją, promieniowanie lub oparzenie.

Drobne urazy, takie jak metalowe opiłki w oku, leczone są przez okulistę.

Skontaktuj się z pogotowiem, aby uzyskać skierowanie i pomoc. W przypadku jakichkolwiek urazów z ciałami obcymi w oku, przepłucz oko.

Oko należy traktować bardzo ostrożnie.
W przypadku wszystkich urazów ważne jest, aby chronić oczy i zapewnić poszkodowanemu odpowiednią pomoc medyczną.