Urazy głowy

Urazy głowy często zdarzają w wyniku wypadku, upadku z wysokości lub w wyniku przemocy fizycznej.Uraz głowy może dotyczyć różnych jej części: czaszki, mózgu, opon mózgowych i tkanek miękkich poza czaszką. W przypadku wszystkich urazów głowy bardzo ważne jest, aby poszkodowany nie ruszał się i zachował spokój.

Oznaki poważnego urazu głowy:

  • Utrata przytomności
  • Brak przytomności przez ponad pięć minut po wystąpieniu urazu
  • Zaburzenia świadomości po odzyskaniu przytomności
  • Drgawki (poszkodowany jest nieprzytomny, a jego ciało drży)
  • Paraliż (zmniejszona ruchliwość nóg i/lub ramion)
Pierwsza pomoc

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, należy zapewnić drożność dróg oddechowych i prawidłowy oddech.
Uspokój poszkodowanego. Uda Ci się to najlepiej, jeśli sam będziesz spokojny!
Zapewnij poszkodowanemu ciepło.
Każde poważne krwawienie należy zatamować lub przynajmniej ograniczyć.