Trafikkulykke

Årlig er det over 6 000 trafikkulykker med personskade i Norge.
Ved trafikkulykker skal du gjøre dette:

Sikre ulykkesstedet
Parker bilen trygt slik at det ikke kan oppstå trafikkfarlige situasjoner. Sett på varsellys.
Ta på deg refleksvest og sett ut varseltrekant.

Oversikt

Prøv å få overblikk over skadeomfanget og ta rede på hvor mange som er involvert. Alt dette er viktig for nødsentralen.
Er dette en trafikkulykke med stor fart, store skader på biler? Skader på vindusruter, veltede biler, utløste airbager og store skader på karosseri kan bety at det er store mulige skader på de involverte. Gi nødsentralen informasjonen.

Ring 113

Ring 113 og gi de opplysninger de ønsker. De kan gi deg råd om førstehjelpstiltak.

Gi førstehjelp til skadde

Sjekk de skadede og gi hjelp til den som trenger det mest. Ta ansvar og ledelse og be om hjelp fra andre som ankommer skadestedet.
Det viktigste er å hjelpe personer som ikke har frie luftveier eller ikke er ved bevissthet.
Stanse synlig blødninger og holde pasienten varm

På skadestedet

Ved trafikkulykker bør personer bli sittende i bilen til de kan få profesjonell hjelp.
Dersom det er fare for brann eller nye ulykker kan det være nødvendig å flytte personene i sikkerhet.
Du skal være på skadestedet helt til hjelpen kommer.

Husk at alle har plikt til å stanse og hjelpe personer som har kommet til skade.