RKO u osoby dorosłej

Jeśli poszkodowany nie oddycha normalnie, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to w skrócie RKO.

30/2

30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy.

30 uciśnięć klatki piersiowej
  • Uklęknij przy klatce piersiowej poszkodowanego.
  • Połóż swoje dłonie jedna na drugiej, na środku klatki piersiowej poszkodowanego.
  • Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, z krótkimi odstępami pomiędzy nimi.

Tempo uciskania powinno wynosić około 100 na minutę. Jest to tempo dość szybkie, licz na głos. Jeśli rozmawiasz jednocześnie z dyspozytorem spod nr 113, pomoże Ci on utrzymywać właściwe tempo.

2 oddechy

Ściśnij nos poszkodowanego i zakryj jego całe usta swoimi ustami.

Wykonaj dwa wdechy.

Jeśli drogi oddechowe są drożne, nie trzeba używać dużej siły, aby powietrze dostało się do płuc. Powinieneś zauważyć, że klatka piersiowa poszkodowanego unosi się.

Jeśli masz w apteczce maskę do sztucznego oddychania, użyj jej.

Kontynuuj wykonywanie 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechów. Musisz to kontynuować, dopóki ratownicy z karetki nie przejmą opieki nad poszkodowanym. Dyspozytor pod nr 113 poinformuje Cię, kiedy przyjedzie karetka i będzie Ci przez cały czas udzielał wskazówek.