Porażenie prądem i obrażenia

Obrażenia wywołane prądem elektrycznym powstają na skutek kontaktu ze źródłem prądu elektrycznego lub uderzenia pioruna. Porażenie prądem może powodować oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne, problemy z sercem i układem oddechowym oraz uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Oznaki porażenia prądem

Porażenie prądem elektrycznym często nie powoduje widocznych poważnych oparzeń skóry, ale może spowodować duże uszkodzenia wewnątrz ciała. W miejscach, gdzie prąd wpływał i wypływał z ciała, widać rany.

Objawy:

  • Zmęczenie, senność
  • Utrata przytomności
  • Drgawki, przejściowy paraliż
  • Ciężki oddech

Przepływ prądu elektrycznego przez ciało może spowodować zaburzenia rytmu serca lub zatrzymanie akcji serca.

Pierwsza pomoc

Zrób rozeznanie sytuacji, zanim zbliżysz się do poszkodowanego, upewnij się, że nie ma on już kontaktu ze źródłem zasilania – pamiętaj o własnym bezpieczeństwie! Jeśli poszkodowany nadal ma kontakt ze źródłem zasilania, możesz zostać porażony prądem, nawet jeśli tylko dotkniesz poszkodowanego. Wyłącz źródło zasilania lub odsuń je za pomocą przedmiotu nieprzewodzącego prądu, jeśli nie można go wyłączyć. Nawet gdy istnieje niewiele oznak urazu zewnętrznego, w wyniku porażenia prądem często dochodzi do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Osoby, które doznały porażenia prądem zawsze powinny być zbadane i monitorowane przez personel medyczny.