Øyeskader

Øyeskade er en skade på øyeeplet. Årsaker til øyeskader kan være at noe gjenstand treffer øyet, etsende væsker eller glødende stoffer, stråleskader eller brannskader.

Mindre skader, slik som metallspon på øyet, behandles av en øyelege.

Ta kontakt med legevakt. For alle skader med fremmedlegemer på øyet – rusk – skal du skylle øyet.
Et skadet øye må behandles forsiktig.
For alle skader er det viktig beskytte øyet og sikre at personen får behandling.