Oparzenia

Oparzenia mogą wystąpić bardzo nagle, są bardzo bolesne i często powodują infekcje. Nie wszystkie oparzenia stają się od razu widoczne, a ból może pojawić się dopiero po pewnym czasie. Stan poparzonej skóry może szybko się pogorszyć, dlatego ważne jest pilne podjęcie leczenia.

Poparzenia mogą wystąpić w wyniku:

  • kontaktu skóry z płomieniami lub gorącymi powierzchniami
  • oblania gorącym płynem
  • promieniowania
  • porażenia prądem i kontaktu z substancją chemiczną,
  • wdychania gorącego gazu, dymu lub pary
Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń
  • Ochładzaj poparzoną skórę letnią wodą – około 20 stopni
  • Kontynuuj chłodzenie wodą przez 20 minut lub do momentu, aż ból ustąpi

Szybkie schłodzenie jest ważne, poczekaj ze zdjęciem luźnej odzieży, aż ochłodzisz oparzenie przez kilka minut. Nie usuwaj odzieży ani niczego, co przykleiło się do skóry. Zadbaj o to, aby poszkodowanemu było ciepło i nakryj ranę czystymi bandażami. Możesz również użyć plastikowej folii.

Warto również wyposażyć apteczkę lub plecak w specjalne bandaże na oparzenia. W przypadku oparzenia kładzie się je bezpośrednio na miejscu oparzenia i nie ma potrzeby schładzania wodą.

W przypadku drobnych oparzeń możesz udać się do najbliższej izby przyjęć. W przypadku poważnych oparzeń zadzwoń pod numer alarmowy 113. Wszelkie oparzenia w okolicy twarzy lub dróg oddechowych muszą być leczone przez wykwalifikowany personel medyczny. Wszystkie oparzenia u dzieci także muszą być leczone. W przypadku takich obrażeń należy zadzwonić pod numer alarmowy 113.

 

20 stopni

20 minut

Oparzenia

Chłodzenie