Nušalimas

Kūno nušalimas yra pavojingas ir gali sukelti rimtus sužalojimus bei mirtį. Kitas terminas nušalimui įvardyti yra hipotermija, kuri išvertus reiškia „žema temperatūra“.

Hipotermija gali būti vienintelė trauma arba patirta kartu su kitomis traumomis. Todėl įvykus kitiems nelaimingiems incidentams svarbu užkirsti kelią nušalimui. 

Lengva hipotermija: žmogus yra sąmoningas ir dreba.
Vidutinė hipotermija: Sulėtėjusi sąmonė, žmogus nebedreba.
Sunki hipotermija: be sąmonės, bet kvėpuoja.
Gili hipotermija: be sąmonės ir nekvėpuoja.

Pirmoji pagalba sušalus
Išveskite žmogų iš šaltos zonos.
Eikite į uždaras patalpas. Jeigu neįmanoma, apsaugokite žmogų nuo vėjo ir lietaus. Uždenkite galvą ir įsitikinkite, kad asmuo neturi kontakto su šalčiu.

Jei galite nuvesti asmenį į uždarą patalpą, pakeisti šlapius drabužius sausais ir apkloti antklodėmis, darykite tai kuo skubiau.
Jei žmogus yra lauke, nenuvilkite drabužių, bet apgaubkite jį keliais sausais drabužiais ir antklodėmis, saugokite nuo vėjo ir lietaus

Jei žmogus sąmoningas, galite duoti karštų gėrimų. Jei įmanoma, pasidalykite savo kūno šiluma.
Laukdami pagalbos, stebėkite žmogaus kvėpavimą. Jei kvėpavimas sustoja arba atrodo pavojingai lėtas ar paviršutiniškas, nedelsdami pradėkite širdies ir plaučių gaivinimą.

Širdies sustojimas dėl nušalimo
Jei kam nors sustojo širdis dėl hipotermijos, turime pradėti širdies ir plaučių gaivinimą (CPR). Svarbu nesustoti gaivinti, jei širdies sustojimas buvo sušalimo priežastis.