Nedkjøling

Nedkjøling i seg selv er farlig og kan resultere i alvorlig skade og død. Et annet ord for nedkjøling er hypotermi, som oversatt betyr «lav temperatur».

Nedkjøling kan være en skade alene eller sammen med andre skader. Derfor er det å hindre nedkjøling også viktig å gjøre ved andre hendelser.

Mild nedkjøling: Personen er våken og fryser med skjelvinger.
Moderat nedkjøling: Redusert bevissthet, personen skjelver ikke lenger.
Alvorlig nedkjøling: Bevisstløs, men puster.
Dyp nedkjøling: Bevisstløs, og puster ikke.

Førstehjelp ved nedkjøling
Få personen ut av kulden.
Gå innendørs. Hvis det ikke er mulig beskytt personen mot vind og regn. Dekk til hode og sørg for at personen ikke ligger på en kald overflate.

Dersom du kan ta personen innendørs kan du enkeltvis erstatte våte plagg med tørre plagg og tepper.
Er personen utendørs ikke fjern plagg, men legg flere tørre plagg og tepper rundt personen, og beskytt for vind og regn.

Er personen bevist kan du gi varm drikke. Del kroppsvarme dersom det er praktisk mulig.
Mens du venter på at hjelpen kommer, bør du følge med på personens pusting. Hvis pusten stanser eller virker farlig langsom eller overflatisk, bør du straks begynne med hjertelungeredning.

Hjertestans på grunn av nedkjøling
Dersom noen har hjertestans på grunn av nedkjøling må vi starte hjerte- og lungeredning.
Det er viktig å ikke gi opp gjenopplivningsforsøket hvis hjertestansen har skjedd på grunn av nedkjøling.