Klemskader

En vanlig skade i industri og håndverksyrker er klemskade. Det kan være skader hvor personer kommer i klem ved lasting og lossing, ulykker med kran og truck.

Symptom på klemskader

 • Er personen bevisst
  Bevisstløshet etter klemskade kan være tegn på en alvorlig skade.
 • Har pasienten pustevansker
  Pustevansker etter klemskade kan være tegn på alvorlig skade.
 • Personen blek og klam
  Hvis personen er blek i ansiktet og klam/svett hud etter klemskade kan det være tegn på alvorlig skade.
 • Merker på huden
  Finner du merker på hud eller bloduttredelser etter klemskade på mage og eller brystregionen kan det være et tegn på alvorlig skade.

Personen kan få velge sitte- eller liggestilling, hvis våken.
Hvis bevisstløs, legg i stabilt sideleie. Pass på at den skadde får puste.
Du skal hjelpe til med personen holder seg i ro.
Ved klemskader i bein, armer eller fingre uten synlige skader så kan du så sjekk om den skadde kan bevege den skadde kroppsdelen. Dette gjør du bare der det ikke er synlige tegn på skade. Hvis den skadde ikke kan bevege den skadde kroppsdelen eller mangler følelse nedenfor skaden så unngå å ta for mye på skaden.
Om det er en blødning skal du stoppe denne.
Alle alvorlige klemskader må alltid behandles. Din oppgave er å passe på den skadede og hjelpe til fram til ambulanse eller helsepersonell tar over.