Hodeskader

Hodeskader oppstår oftest ved ulykker, fall og vold. En skade kan ramme ulike deler av hodet: skallen, hjernen, hjernehinnene og bløtdelene utenpå kraniet. Ved alle hodeskader er det svært viktig at personen forholder seg i ro.

Tegn på alvorlig hodeskade:

  • Bevisstløs
  • Bevisstløs mer enn fem minutter etter at skaden inntraff.
  • Fallende bevissthet etter å ha våknet fra bevisstløs tilstand
  • Kramper (pasienten er bevisstløs og rister)
  • Lammelser (nedsatt førlighet i bein og/eller armer.
Førstehjelp

Er personen bevistløs må du sikre frie luftveier og puster godt nok.
Hold personen i ro. Dette gjør du best ved å være rolig selv!
Hold pasienten varm
Større blødninger må stoppes.