Hjertestarter

Har du tilgang på en hjertestarter bør denne brukes. Hjertestarteren er enkel å bruke. Når den skrus på forteller den med stemmeveiledning hva du skal gjøre.

Fortsett med hjerte- og lungeredning mens du starter opp og følger hjertestarterens instruksjoner. Se på tegningene hvor klistreelektrodene skal festes på personens bare brystkasse.

Hjertestarteren anbefaler og lader bare opp til elektrisk støt dersom det nødvendig. Dersom hjertestarteren anbefaler støt, vil den be alle trekke unna og du kan trygt trykke på den blinkende knappen for å avgi støtet. Det er trygt å berøre personen etter støtet er avgitt. Gjenoppta hjerte- og lungeredning så raskt som mulig. Nå vil hjertestarteren vente litt før den analyserer på nytt. Du skal bare fortsette å gjøre hjerte- og lungeredning før den varsler om ny analyse.

Dersom hjertestarteren ikke anbefaler støt må du fortsette med hjerte- og lungeredning inntil ambulansepersonell overtar eller personen viser tegn til liv. La hjertestarteren være tilkoblet, den analyserer jevnlig på nytt.

Selv om det ikke er krav om at du skal ha kurs i bruk av hjertestarter anbefaler vi at du tar kurs – om du har hjertestarter.

NB. Bruk av hjertestarter på barn. Noen hjertestartere har en egen “barnemodus” som velges med en knapp, eller egne elektroder som er tilpasset barn under 25 kg. Sjekk hva som gjelder for din hjertestarter. Voksenelektroder kan brukes på barn og spedbarn, men de må klistres på huden sånn at de ikke kommer i kontakt med hverandre.