Hjerteinfarkt

Når blodforsyningen til hjertemuskelen blir hindret av en blodpropp vil hjertemuskelen ta skade av oksygenmangel, det kalles et hjerteinfarkt. Oksygenmangelen i hjertemuskelen vil føre til smerter og hjertet arbeider hardere og raskere for å kompensere.

Et hjerteinfarkt kan ha ulike symptomer

Vanlige symptomer er akutte brystsmerter og uvelhet/kvalme. I mange tilfeller føles det som et belte som strammer rundt brystet. Personer kan ha ulike symptomer og i ulik grad. For eksempel er hjerteinfarkt hos kvinner, hos eldre og hos personer med diabetes, ofte mindre tydelige enn for andre. Bortimot en av tre kvinner, og en av fire menn som får et hjerteinfarkt har beskjedne eller ingen smerter. Mange opplever bare svake smerter, kvalme, svimmelhet, uvelhet, kaldsvetting.

Følgende symptomer er typiske for et hjerteinfarkt under utvikling:

  • Brystsmerter eller trykk i brystet som varer over flere minutter. Oppleves som klemmende, pressende eller snørende over eller inni brystet. Ofte stråling til en eller begge armer.
  • Smerten kan også bare kjennes i hals, kjeve, rygg eller øvre del av magen.
  • Kvalme og brekninger
  • Kortpusthet og svimmelhet
  • Klam og bleik huden

Et hjerteinfarkt oppstår oftest plutselig, også om natten. Noen kan ha varselsymptomer i timer, dager eller uker på forhånd. Etter hvert kan personen merke at det skal stadig mindre anstrengelser til før smertene kommer.

Førstehjelp ved hjerteinfarkt

Dersom smerten og ubehag ikke blir borte hos personen skal du ringe 113 å få hjelp til å vurdere tiltak. Du skal ikke vente mer enn fem minutter for å se om symptomer går over. Person med hjerteinfarkt må få raskt hjelp så det ikke oppstår skade på hjertemuskelen. Be personen sette seg ned, finne en behagelig stilling og ta det med ro. Vær hos personen fram til ambulanse kommer.