Forgiftninger

Akutte forgiftninger og forgiftningsfare kan oppstå ved å:

  • puste inn noe giftig
  • får giftig på huden eller øyet
  • svelger noe giftig

Gift er en substans som i en viss konsentrasjon er skadelig eller dødelig. Det kan skilles mellom giftighet over tid, eller stoffer som er akutt giftige. Hvis du tror en person har hatt kontakt med noe giftig, skal du ringe 113 eller Giftinformasjonen.

De vil hjelpe deg å vurdere forgiftningsfaren. Ta vare på det du mener er giftig, f.eks. produktforpakning, sopp-eller planterester. Det vil gjøre det lettere for Giftinformasjonen å finne ut hva som må gjøres. Husk din egen sikkerhet dersom det er kjemiske/etsende stoffer eller gasser.
Finn alltid ut hvilke stoffer det gjelder. Ulike stoffer har ulike egenskaper, og hva du skal gjøre er avhengig av flere forhold. Derfor må du alltid søke råd om hva du skal gjøre.

Giftinformasjonen, Tlf: 22 59 13 00 (døgnåpent)

Om du ikke ser symptomer på forgiftning og er usikker på om det er alvorlig, kontakt også giftinformasjonen.

Pustet inn gift

Husk på din egen sikkerhet dersom noen har pustet inn noe giftig, ikke utsett deg for fare.
Få personen ut i frisk luft og sitte i ro.
Få nødvendig informasjon fra personen, og ta kontakt med Giftinformasjonen eller 113.

Forgiftning via hud eller øyne

Giftige og kjemiske stoffer på huden setter seg i klær og på huden. Ta av klær og skyll huden så raskt som mulig med lunkent rennende vann.
Oljebaserte produkter på huden kan skylles bort med såpevann.
Det finnes stoffer som er etsende og krever skylling i flere timer. Kontakt Giftinformasjonen for råd.

Ved søl i øynene fjerner du briller eller kontaktlinser.
Skyll øyet med lunket, rennende vann (flaske/dusj) så raskt som mulig.
Hold øyelokkene fra hverandre når du skyller, slik at du skyller hele øyet.

Forgiftning via munnen

Fjern eventuelle rester i munnen og skyll munnen.
Ikke få personen til å kaste opp uten at 113 eller Giftinformasjonen ber deg om det.
Batterier kan være farlig å svelge. Dersom du mistenker at noen har svelget et lite batteri må du ringe 113 umiddelbart.
Du må søke råd for hva du skal gjøre! Kontakt alltid 113 eller Giftinformasjonen (Tlf: 22591300) ved forgiftninger.