Fallskader

Fallskader er når en person faller fra en høyde eller faller av noe som beveger seg. Utfallet av fallskaden er helt avhengig av hvor høyt det er, underlaget og hvordan personen faller. De fleste fallulykker gir indre skader, som du ikke kan behandle. Derfor er din jobb å sikre personen og skadestedet, varsle og bistå

Du må vurdere hvor kraftig fallet var – desto høyere fall – desto større sannsynlighet for alvorlig skade.

Tegn på alvorlig fallskade:

  • Er personen bevisst
    Bevisstløs mer enn fem minutter tyder på alvorlige skader.
    Fallende bevissthet etter å ha våknet fra bevisstløs tilstand tyder på alvorlige skader.
  • Kramper (pasienten er bevisstløs og rister)
  • Lammelser (nedsatt førlighet i bein og/eller armer)
  • Åpne brudd
  • Indre skader

Behandling av fallskader:

Personen kan få velge sitte- eller liggestilling, hvis våken.
Hvis bevisstløs, legg i stabilt sideleie. Pass på at den skadde får puste.

Ved blødinger, prøv stoppe blødinger. Det er et eget kapittel i kurset om blødninger.
Hold personen i ro. Pasient skal ikke gå eller bevege på seg om mulig.
Sørg for at den skadde har det mest mulig behagelig, og ikke fryser.