Eismo įvykis

Kiekvienais metais Norvegijoje įvyksta daugiau nei 6000 eismo įvykių su sužalojimais. Eismo įvykio atveju turi atlikti šiuos veiksmus: 

Apsaugoti avarijos vietą
Saugiai pastatykite automobilį, kad nesusidarytų papildomų pavojingų eismo situacijų. Įjunkite įspėjamąją / avarinę šviesą.
Užsidėkite šviesą atspindinčią liemenę ir padėkite įspėjamąjį trikampį toliau nuo įvykio vietos.

Pabandykite apžvelgti padarytos žalos mastą ir sužinoti, kiek yra susijusių su nelaime žmonių. Visa tai yra svarbi informacija skambinant pagalbos telefonu 113 arba policijai.
Ar eismo įvykis nutiko važiuojant dideliu greičiu, ar padaryta didelė žala automobiliams? Langai, apvirtę automobiliai, suveikusios oro pagalvės ir dideli automobilio kėbulo pažeidimai rodo, kad nukentėjusiems asmenims gali būti padaryta dideli sužalojimai. Pateikite šią informaciją skubios pagalbos tarnybai 113 ir policijai. 

Skambinti skubios pagalbos tarnybai 113

Skambinkite pagalbos telefonu 113 arba policija 112 ir pateikite norimą informaciją. Jie gali patarti dėl pirmosios pagalbos suteikimo priemonių. 

Suteikti pirmąją pagalbą sužeistiesiems

Patikrinkite sužeistąjį ir suteikite pagalbą tam, kuriam jos labiausiai reikia. Prisiimkite atsakomybę ir lyderystę – paprašykite pagalbos kitų atvykusių į įvykio vietą asmenų. Svarbiausia yra padėti žmonėms, kuriems yra sutrikęs kvėpavimas arba kurie  yra be sąmonės.
Sustabdykite kraujavimą ir laikykite sužeistuosius šiltai. 

Avarijos vietoje

Eismo įvykių atveju sužeistieji turėtų likti automobilyje, kol galės gauti profesionalią medicininę pagalbą.
Jei kyla gaisro ar naujų nelaimingų atsitikimų pavojus, gali prireikti perkelti žmones į saugią vietą.
Jūs turite būti avarijos vietoje, kol atvyks iškviesta medicininė pagalba.

Atminkite, kad kiekvienas turi pareigą sustoti ir padėti sužeistiems žmonėms.