Defibrylator Copy

Jeśli masz dostęp do defibrylatora, powinieneś go użyć. Defibrylator jest łatwy w użyciu. Po włączeniu defibrylator informuje za pomocą wskazówek głosowych, co należy robić.

Uruchom defibrylator i wykonuj resuscytację krążeniowo-oddechową postępując zgodnie z jego instrukcjami. Spójrz na rysunki, na których pokazane jest, w jaki sposób samoprzylepne elektrody należy przymocować do nagiej klatki piersiowej poszkodowanego.

Defibrylator zaleci wstrząs elektryczny i załaduje go tylko, jeśli jest to konieczne. Jeśli defibrylator zaleci wykonanie wstrząsu, poprosi wszystkich o odsunięcie się i wówczas można bezpiecznie nacisnąć migający przycisk, aby zaaplikować wstrząs. Dotykanie poszkodowanego po wykonaniu wstrząsu jest bezpieczne. Jak najszybciej wznów resuscytację krążeniowo-oddechową. Teraz defibrylator odczeka chwilę przed wykonaniem kolejnej analizy rytmu serca. Należy kontynuować resuscytację krążeniowo-oddechową do momentu, aż defibrylator ogłosi zamiar przeprowadzenia nowej analizy.

Jeśli defibrylator nie zaleca wstrząsu, kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową do momentu przejęcia opieki nad poszkodowanym przez ratowników medycznych lub pojawienia się oznak życia. Pozostaw defibrylator podłączony, będzie on regularnie przeprowadzał analizę rytmu serca poszkodowanego.

Chociaż nie ma wymogu, aby odbyć kurs obsługi defibrylatora, jest to zalecane, jeśli posiadasz defibrylator.

Ważne — używanie defibrylatora na dzieciach. Niektóre defibrylatory mają własny „tryb dziecka” wybierany przyciskiem lub odpowiednie elektrody przystosowane dla dzieci poniżej 25 kg. Sprawdź, czy tak jest w przypadku Twojego defibrylatora.Elektrody dla dorosłych mogą być używane na dzieciach i niemowlętach, ale należy je przykleić do skóry w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą.