Defibriliatorius

Jei turite prieigą prie defibriliatoriaus, juo reikia naudotis. Defibriliatorių lengva naudoti. Kai jis įjungtas, jis balsu nurodo, ką daryti.

Įjungę defibriliatorių ir vykdydami jo instrukcijas, tęskite CPR. Pažvelkite į instrukcijas – jose nurodyta, kaip turi būti pritvirtinti prie žmogaus krūtinės lipnūs elektrodai.

Defibriliatorius rekomenduoja naudoti elektros šoką tik būtinu atveju. Jei defibriliatorius rekomenduoja naudoti elektros šoką, jis paprašys visų pasitraukti ir paspausti mirksintį mygtuką, kuriuo bus atliekamas elektros šokas. Po smūgio ištiesti žmogų yra saugu. Kuo greičiau pradėkite širdies ir plaučių gaivinimą. Dabar defibriliatoriaus aparatas šiek tiek palauks, kol vėl galės atlikti patikrinimą. Turite tęsti CPR tol, kol defibriliatorius nurodys naujos patikros rezultatus

Jei defibriliatorius nerekomenduoja elektros šoko, tęskite CPR tol, kol atvyks greitosios medicinos pagalbos medikai arba asmuo pradės rodyti gyvybės požymius. Palikite prijungtą defibriliatorių, kad būtų galima reguliariai analizuoti.

Nors nėra reikalavimo atlikti defibriliatorių naudojimo kursą, bet mes rekomenduojame tai padaryti, jeigu turite defibriliatorių.

Svarbu – Defibriliatoriaus naudojimas vaikams. Kai kurie defibriliatoriai turi „vaiko režimą“, kuris pasirenkamas mygtuku, arba elektrodus, pritaikytus vaikams iki 25 kg. Patikrinkite, ar tokia funkcija yra jūsų defibriliatoriuje. Suaugusiųjų elektrodai gali būti naudojami vaikams ir kūdikiams, tačiau jie turi būti priklijuojami prie odos taip, kad nesiliestų vienas su kitu.