Brannskade

Brannskader oppstår raskt, er svært smertefullt og gir ofte infeksjoner. Alle brannskader vil ikke alltid bli synlig umiddelbart og smerten kan komme etter hvert. Skaden blir raskt verre, så det haster å gi behandling

Brannskade kan oppstå ved:

  • kontakt med flammer eller varme overflater
  • varme væsker
  • stråling
  • elektriske- og kjemiske skader
  • puster inn varm gass, røyk eller damp
Førstehjelp ved brannskade
  • Kjøl ned brannskadet område med lunket vann – ca 20 grader.
  • Fortsett nedkjølingen med vann i 20 minutter eller til det ikke lenger gjør vondt.

Rask nedkjøling er viktig, derfor kan du vente til du har kjølt ned noen minutter før du fjerner klær som sitter løst. Ikke fjern klær eller annet som sitter fast i huden. Hold personen varm, og dekk til det skadde området med rene bandasjer. Du kan også bruke plastfolie.

Det finnes egne brannbandasjer som du kan ha i førstehjelpskofferten eller tursekken. Ved brannskade legges de rett på brannskadet område.

Små brannskader kan du reise til legevakten med. Ved større brannskader ring 113.
Alle skader i ansikt og luftveier skal behandles helsepersonell. Du bør ringe legevakt eller 113 ved alle slike skader. Alle brannskader på barn skal behandles.