Varsling

Når du skal varsle om en hendelse eller ulykke finnes det flere telefonnummer du kan ringe. Norge har vi tre nødetater: Brannvesen, Politi og Helse. Alle etatene har sitt eget nødnummer. Det er viktig å vite at uansett hvilket av disse tre du ringer får du hjelp.

Brannvesen 110

Brannvesen har nødnummer 110 og du skal ringe ved brann og større ulykke. Du skal også ringe 110 ved større kjemikalieutslipp og andre akutte forurensinger.
Dersom situasjonen ikke er akutt skal du ringe et vanlig telefonnummer til den 110-sentralen som ligger i ditt område. Dette nummeret er ulikt for ulike områder, og du må finne den sentralen som gjelder din kommune.

Politi nødnummer 112

Nødnummer 112 er et felleseuropeisk nødnummer som fungerer i alle EU/EØS-land, og i Norge er dette nødnummeret til politiet. Du kan ringe 112 selv om du mangler mobildekning fra din operatør, mangler eller har et ødelagt SIM-kort eller ikke har penger på kontantkortet. Dette forutsetter likevel at det finnes mobildekning fra minst én operatør der du befinner deg.

Ring Politiet på telefon 02800 dersom situasjonen ikke er akutt.

Medisinsk nødtelefon 113

Dette er sentralen som koordinerer ambulanser, luftambulanser og legevaktsleger utenfor sykehuset.
Du skal ringe 113 ved alle alvorlige og akutte hendelser hvor liv og helse er i fare.

Legevakt

For mindre alvorlige hendelser kan du ringe legevakt 116 117
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Bedriftshelsetjeneste

Mange bedrifter har avtale med bedriftshelsetjeneste (BHT) for å hjelpe til med mindre skader og hendelser. Varslingsprosedyrer bør være kjent på din arbeidsplass.

eCall – alarmtjeneste ved bilulykker

eCall er et felles europeisk nødmeldingssystem for varsling av trafikkulykker. Systemet er installeret i alle personbiler og lette varebiler fra 2018. Det er brannvesenets 110-sentraler som er mottakssentral for eCall i Norge. 110-sentralen sørger for å varsle andre nødetater etter behov

Dersom en bil med eCall havner i en trafikkulykke, aktiveres eCall automatisk, og systemet ringer nødnummer. I tillegg sendes det over et sett med data, eksempelvis fakta om bilen og hvor den befinner seg, slik at nødetatene raskt kan rykke ut. Du kan også ringe opp med eCall manuelt: press og hold rød knapp i din bil inne. Du vil få veiledning via en stemme.