Hjerneslag

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen. Symptomene på hjerneslag kan variere. De vanligste symptomene er

  • lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen
  • språkforstyrrelser

Symptomer kan også være å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer, eller svimmelhet. 113 medisinsk nødtelefon kan hjelpe deg med vurderingene på hva du skal gjøre.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

PRATE – få personen til å si en enkel sammenhengende setning
Både taleevne og språkforståelsen kan rammes ved et hjerneslag. Noen klarer ikke å snakke, finner ikke ordene eller prater uforståelig. Noen vil virke forvirret, fordi de ikke forstår hva du sier.

SMILE – få personen til å smile, le eller vise tennene
Hjerneslag kan lamme halve ansiktet og/eller halve kroppen. Hvis du ber personen smile vil du kanskje se et skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktet.

LØFTE – få personen til å løfte begge armene
Lammelse i halve kroppen kan være symptom på hjerneslag. Be personen løfte begge armene for å se om det er lik kraft i begge armene. Svekket kraft i en arm eller et ben, som kom plutselig kan være lammelse på grunn av hjerneslag.

Sjekk prate-smile-løfte i sammenheng med andre symptomer som:

  • Plutselig kraftig hodepine
  • Lysskyhet
  • Synsproblemer/-bortfall
  • Svimmelhet
  • Kvalme/oppkast
  • Klam og bleik i huden

Disse symptomene kan være symptomer på hjerneslag. Se også om personen er blek og klam.
Hjerneslag er farlig både for liv og livskvalitet. I verste fall kan personen dø av et hjerneslag, derfor haster det med å få hjelp.

Ring 113 så fort som mulig dersom du opplever at du eller noen nær deg plutselig får disse symptomene. Det er viktig å få rask hjelp på sykehus for å unngå at skade forverres.

Drypp

Vær oppmerksom på at symptomene som er beskrevet her, men som går over etter kort tid kan være et lite hjerneslag, kalt “drypp”. Ring 113 for å få anbefaling. Slike små hjerneslag kan komme som forvarsel på et større hjerneslag og skal derfor utredes raskt.

Førstehjelp

Ved hjerneslag er det ekstra viktig å snakke rolig, sakte og tydelig til personen.
Sørg for at personen holder seg i ro, og helst liggende i stabilt sideleie. Da reduseres faren for at oppkast eller slim går i luftveien.

Du skal ikke gi mat og drikke, heller ikke medisiner.
Hvis pasienten blir dårligere, får pustevansker eller blir bevisstløs ringer du 113 en gang til. De vil hjelpe deg til ambulansen kommer og overtar ansvaret.