Førstehjelp kan redde liv

Alle kan havne i en nødsituasjon. Det kan være arbeidsskade på en kollega, å brekke beinet på en fjelltur eller å havne i en alvorlig trafikkulykke. De første minuttene etter et uhell eller en ulykke er viktige. Ikke vær redd for å gjøre feil. Det viktigste er at du hjelper til.

I dette kurset skal du lære de mest grunnleggende tingene innen førstehjelp. Bare det å ha enkelt kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv. I kurset går vi gjennom flere ulike moduler, som til sammen gir deg god innsikt i førstehjelp for flere ulike hendelser. Etter at du er ferdig med kurset bør du sjekke at førstehjelpsutstyret ditt er i orden, og at du har det du trenger. Du må gjerne også gjennomføre en enkel førstehjelps øvelse, for eksempel i regi av bedriften du jobber på.

Alle temaer og hendelser er ikke omfattet i dette kurset. Det kan være at du har en jobb eller hobby som gjør at du trenger mer førstehjelpsopplæring eller spesialisert førstehjelpsopplæring. Underveis vil du få se videoer, og få linker hvor du kan laste ned mer informasjon om førstehjelp. Du vil også få mulighet til å teste kunnskapen fra førstehjelpskurset i slutten av kurset.

Varsle

Ring medisinsk nødtelefon 113 når du tror det er akutt og kan stå om liv og helse.

Egen sikkerhet

Vurder omgivelsene. Det viktigste er din egen sikkerhet. Skjer det deg noe, er det kanskje ingen andre som kan hjelpe til. Du skal vurdere egen sikkerhet før nærmer deg ulykkesstedet. Se deg om etter farer.

Skaff deg et overblikk over hva som kan ha skjedd før du går bort til ulykkesstedet og skadde.

Vurder derfor egen sikkerhet aller først

  • er det fare for at du blir påkjørt av biler?
  • gjenstander som kan falle på deg, kan du skli?
  • er det fare for brann eller eksplosjon?
  • er det løse strømledninger eller fare for elektrisk støt?

Alt er avhengig av situasjonen. Prøv å forstå hva som har skjedd og vurder om du trygt kan nærme deg ulykkesstedet og den skadde. Noen ganger må man vente på profesjonell hjelp fordi det er for farlig å hjelpe. Når akutt ulykke oppstår skal du ringe 113. De vil også hjelpe deg å vurdere situasjonen.