STILLAS

Opp til 9 meter

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt teoretisk og praktisk opplæring. Dette kurset sammen med praksis dekker kravene for opplæring stillas opp til 9 meter. Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid - kan du bestille stillasbevis.

Språk: Norsk og engelsk

Varighet: 7 timer, 30 minutter

Pris:

2.030,-

HMS GRUNNKURS

ARBEIDSMILJØ

Dokumentert opplæring

Dette kurset er laget i samsvar med krav til opplæringen for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg i henhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. For komplett "40-timers" opplæring må kurset kombineres med 2 dagers samling. Kurset passer godt som HMS opplæring for ledere og andre som ønsker en utfyllende HMS-opplæring.

 

Språk: Norsk og engelsk 

Varighet: 8 timer

Pris:

3.400,-

VARME ARBEIDER

Sertifisert opplæring

Alle som utfører varme arbeider har krav om sertifikat. Det er forsikringselskaper som krever dette. 
Årlig oppstår mange branner på grunn varme arbeider, og kurset gir deg som utfører varme arbeider kunnskap om brannrisiko ved varme arbeider, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Språk: Norsk, engelsk og polsk

Varighet: 4 timer

Pris:

1.200,-

ISPS

HAVNESIKRING

For adgang til havn

Dette kurset gir deg som skal ha adgang til en ISPS-havn nødvendig informasjon om havnesikringssystemet. Etter kurs skal du gjøre deg kjent med sikkerhetsreglementet som gjelder for området der du skal jobbe. Merk at noen havner kan ha tilleggskrav for å gi adgang.

Språk: Norsk og engelsk 

Varighet: 25 minutter 

Pris:

650,-

FØRSTEHJELP

Dokumentert opplæring

Kurset gir deg grunnleggende prinsippene for livreddende førstehjelp, i hjemmet og arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retningslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring.

10% av inntektene går til Leger Uten Grenser.

Språk: Norsk og engelsk

Varighet: 1 timer, 20 minutter

Pris:

350,-

GASS

SIKKERHETSKURS

Dokumentert opplæring

Kurset gir kunnskap om gassfarer og gassikkerhet. Opplæringen dekker krav i gjeldende HMS-forskrifter.
- Gass i ulike faser.

- Temperaturer og trykk

- Faremomenter ved gasser

- Lover og regler

- Merking, lagring og bruk

- Verneutstyr og sikkerhetstiltak

Språk: Norsk og engelsk 

Varighet: 45 minutter 

Pris: 950,-

Pris:

350,-

 

ARBEID I HØYDEN

Dokumentert opplæring

Tyngdeloven gjelder alle arbeidsplasser. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men fall og fallende gjenstander er to av de hyppigste skadeårsakene i norsk næringsliv. Kurset sikrer at folk som utfører arbeider i høyden har dokumentert opplæring.

Språk: Norsk og engelsk

Varighet: 30 minutter 

Pris

590,-

RISIKOVURDERING HMS REGELVERK

Dokumentert opplæring

Kurset er en lederstøtte og gir en innføring risikovurdering, HMS regelverk og opplæringskrav. Kurset er også god hjelp for alle som driver opplæring av farlig arbeidsutstyr.

Språk: Norsk, engelsk og polsk

Varighet: 50 minutter 

Pris

470,-

HÅNDHOLDT VERKTØY OG SAG 

Dokumentert opplæring

Kurset forteller om oppbygging, bruk, egenskaper og bruksområde for vertkøyene. Kurset gir kunnskap om krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.
Sammen med praktisk gjennomgang av verktøyene, tilfredsstiller kurset kravene om dokumentert opplæring av farlig arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid.

Språk: Norsk, engelsk og polsk

Varighet: 1 time og 40 minutter

Pris:

676,-

HMS PRAKTISK

INTRODUKSJON

Begynnerkurs

Dette er et praktisk rettet introduksjonskurs til HMS. Kurset passer for ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.
Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Språk: Norsk og engelsk

Varighet: 5 timer

Pris:

1.800,-

 
 

©2020 Viken Nettskole AS